Photos

Massaï Mara / Kenya - © Roger Villet
Massaï Mara / Kenya - © Roger Villet
Après 15 minutes... gazelle de Thomson / Massaï Mara / Kenya - © Roger Villet
circaète à poitrine noire / Massaï Mara / Kenya - © Roger Villet
Massaï Mara / Kenya - © Roger Villet
Massaï Mara / Kenya - © Roger Villet
hyènes tachetées / Massaï Mara / Kenya - © Roger Villet