Photos

Bruant jaune se toilettant - © Alain Saunier
Epeire diadème - © Evelyne Pellaton