Photos

Andrenidés (Andrena vaga), femelle

id:1915 | © Heinrich Wettstein