Photos

Caracara austral (Phalcoboenus australis) - © Heinrich Wettstein
Manchot papou (Pygoscelis papua) - © Heinrich Wettstein
Caracara huppé (Polyborus blancus) - © Heinrich Wettstein
Sturnelle australe (Sturnella loyca falklandica) - © Heinrich Wettstein